Garantiregistrering

I dette skjemaet kan du garantiregistrere varnepumper, el-kjel eller ventilasjon.

Husk å skrive inn serienummer på både inne og utedelen på luft/vann- og luft/luft-varmepumper.