Dimensioneringsprogram VPW2100

Vårt enkle dimensjoneringsprogram og tilbudsverktøy kjøres direkte på nettet. Det gjør at du kan nå det fra en hvilken som helst pc og kan lagre de beregninger/tilbud du lager.

Programmet bygger på klimadata forskjellige steder
i hele Norge, noe som gir bra kalkyler og
dimensjoneringer.

Fra systemet får du direkte tilbud og besparings-
kalkyler som er oversiktlige og informative.
Besparingskalkylen gir blant annet ett
diagram som tydeliggjør besparingen over
et år.