Fornybar energi med tanke på fremtiden

Våre varmepumper og solvarmesystem henter sin energi fra naturen. Lagret solvarme i berg, jord, vann eller luft brukes optimalt av våre varmepumper. I solvarmesystemene utnyttes solens varme mer direkte. Solen er en naturlig – og gratis – energikilde som er fornybar. For deg som tenker på fremtiden – og på din økonomi i dag – er energispareløsninger fra Bosch et godt valg.

Spar belastning på natur og miljø…

Med Bosch kan du spare på naturens ressurser samtidig som du får trygghet og stor besparelse selv. Varmepumper og solvarme er fornybare energikilder som gir varme og varmtvann i ditt hus. I følge EFFEKTIV/Folksams undersøkelse (www.folksam.se) får bergvarme beste karakter når det gjelder utslipp av drivhusgasser. Samtidig er det i særklasse beste alternativ driftsøkonomisk.

… og reduser samtidig dine egne oppvarmings-kostnader.

Med en Bosch varmepumpe kan naturen bidra til mer enn 5 ganger så mye energi som varmepumpen forbruker. Det gjør både deg og miljøet til en vinner. Så fort du har installert din varmepumpe forsvinner opp mot 3/4-deler av dine oppvarmingskostnader samtidig som belastningen på miljøet reduseres med mer enn 4/5-deler.

Pilen viser veien til energismarte valg

Energimerkingen hjelper deg å gjøre energismarte valg. Pilen viser hvilken energiklasse som varmepumpen tilhører. For varmepumper er A+++ (grønn) den mest energieffektive klassen og E (rød) er den minst effektive. Merkingen finnes i alle EU og EØS land og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) overvåker at reglene overholdes i Norge.

Sånn leser du energimerkingen

1. Karakterskala
Hvilken energimerking har varmepumpen?

2. Effektivitet ved oppvarming
Hvor energieffektiv er varmepumpen under oppvarming? Se etter om det gjelder ved 55° C (radiator) eller 35° C (gulvvarme).

3. Effektivitet ved varmtvannsoppvarming
Hvor energieffektiv er varmepumpen ved oppvarming av varmtvann?

4. Effektivitet vrd kjøling (blå propell) eller varme (rød propell)
Gäller for luft/luvt-varmepumpens to hovedfunksjoner.

5. Lydnivå
Refererer enten til inne- eller utedel (ved luft/luft- og luft/vann-varmepumpe).

6. Varmeeffekt
Indikerer hvor mye varme varmepumpen kan produsere maksimalt.