Juridisk informasjon

© Copyright
Alle rettigheter tilhører Robert Bosch AS. Tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videomateriale, samt enhver sammenstilling av ovennevnte på Boschs nettsider er opphavsrettslig beskyttet materiale og/eller beskyttet på annen kommersiell måte. Innholdet på disse nettsidene kan ikke, i næringsøyemed, kopieres, spres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart. Enkelte Bosch nettsider inneholder også bilder hvis rettigheter tilhører tredjepart.

Varemerker
Med mindre annet er uttrykkelig spesifisert, er alle varemerker på Boschs nettsteder beskyttet i henhold til Varemerkeloven. Dette gjelder spesielt for Boschs varemerker, skrifttyper, firmalogo og emblemer. Robert Bosch GmbH har full opphavs- og eiendomsrett samt alle andre rettigheter til alle varemerker, logoer, figurmerker, ordmerker samt designelementer som benyttes på våre nettsider.

Ansvar
Dette nettstedet er sammenstilt med stor forsiktighet. Uavhengig av dette kan Robert Bosch AS ikke innestå for nøyaktigheten av den informasjon som gjøres tilgjengelig. Robert Bosch AS fraskriver seg med dette alt ansvar for tap eller skade som, direkte eller indirekte, er et resultat av bruken av dette nettstedet, med mindre Robert Bosch AS har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Lisens merknad
Det opphavsrettslige beskyttede materiale som befinner seg på dette Bosch nettstedet, for eksempel patenter, varemerker og annet beskyttet materiale, er beskyttet under relevant lovgivning og tilhører Robert Bosch AS eller dens lisensgivere. Dette nettstedet, eller bruken av dette nettstedet, gir ingen lisens eller samtykke til bruk av det beskyttede materiale som tilhører Bosch-konsernet eller tredjepart.

Online dispute resolution (ODR)
Informasjon om online-tvisteløsning: Den europeiske kommisjonen tilbyr en plattform for online-tvisteløsning (OS). Denne plattformen skal fungere som et startpunkt for utenomrettslig tvisteløsning med tilknytning til tvister i forbindelse med kontraktsforpliktelser av online salgskontrakter og online tjenestekontrakter.
Plattformen kan nås via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Vi forplikter oss ikke til utenrettslige saksavgjørelser i voldgiftsorganer for forbrukersaker.

Personvernerklæring

Personvernpolitik for Robert Bosch AS

Robert Bosch AS setter pris på den interesse du viser i våre produkter og ditt besøk på dette nettstedet.

Robert Bosch AS respekterer ditt personvern
Beskyttelsen av ditt personvern i behandlingen av dine personopplysninger er et viktig forhold som vi vier spesiell oppmerksomhet i våre forretningsprosesser. Vi behandler personopplysninger som innsamles i forbindelse med dine besøk på våre nettsteder konfidensielt og i samsvar med de rettslige krav som stilles for slik behandling. Robert Bosch AS, Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen er personlig ansvarlig for de personlige opplysninger, som behandles.
Personvern og informasjonssikkerhet er en del av vårt selskaps policy.

Innsamling og behandling av personopplysninger
Personlige data lagres kun når du frivillig har gitt fra deg data for et bestemt formål f.eks i sammenheng med en registrering, en undersøkelse, en konkurranse eller i utførelsen av en kontrakt.
Når du besøker våre nettsteder vil vår webserver automatisk registrere navnet på din internet tjenestetilbyder (ISP), det nettstedet du besøker oss fra, de nettsider du faktisk besøker, filer som lastes ned, lyd- eller avspilte videoklipp, de enkelte linker som har blitt aktivert, nøkkelord eller fraser, varighet av besøket, webleseren som brukes, osv. Hvis besøket er et resultat av bannerannonser, videoer, søkemotorannonsering, osv. vil vi også lagre opplysninger om hva som førte til besøk på Bosch-nettstedet.
Dette gir oss muligheten til å videreutvikle vår hjemmeside og skreddersy den til våre kunders behov.

Bruk av cookies

Bosch cookies
Bosch benytter cookies og aktive komponenter (som for eksempel JavaScript) for å følge preferansene til våre besøkende og for deretter å optimalisere våre nettsteder.
En cookie er en liten tekstfil som sendes fra vår webserver og lagres av din webleser når du besøker nettstedet vårt. Hvis du vil, kan du slette cookies. Dette kan imidlertid føre til at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelig lenger. For mer informasjon om hvordan du sletter cookies, kan du se i hjelpefunksjonen i webleseren din.
Bosch gjør det mulig å kontrollere bruken av cookies. Klikk på "Cookie-innstillinger" nederst til venstre. Koblingen "Cookie Settings" gir deg mer informasjon om bruk av cookies. I tillegg kan du konfigurere hvilke cookies du ønsker.

Selv på nivå 1 (obligatorisk) og nivå 2 (anbefales) gjennomføres anonym tilgangs målinger med ”session cookies”. På nivå 3 (statistikk) plasseres en cookie på datamaskinen din for maksimalt 12 måneder.

1) Tredjepartscookies
Noen web-sider fra Bosch gir informasjon og tjenester fra andre leverandører (f.eks YouTube, Facebook, Twitter), som i sin tur kan bruke cookies og aktive komponenter. Bosch kan ikke påvirke håndteringen av personopplysninger for disse tilbyderne.
Merk at muligheten levert av Bosch til å konfigurere innstillingene for cookies ikke har noen effekt på cookies og aktive komponenter fra andre leverandører (for eksempel YouTube, Facebook, Twitter).
Se alle leverandørers nettside for informasjon om hvordan dataene håndteres.

Bruk av webanalyse-verktøyet Webtrends
Bosch gjennomfører tilgangsmålinger for internettsidene med webanalyse-verktøyet Webtrends.
Tilgangsdataene blir registrert anonymisert, slik at det ikke kan opprettes noen forbindelse til en bruker. Spesielt skjer dette ved anonymisering av IP-adressen.
Det brukes informasjonskapsler til målingen, for å kunne analysere bruken av websiten. Bosch kan dermed forbedre datakvaliteten. Den registrerte informasjonen om bruken av internettsidene blir overført anonymisert til statistikk-serveren (statse.webtrendslive.com), som drives av Webtrends Inc, 555 SW Oak Street, Suite 300, Portland, OR 97204, USA ("Webtrends") i USA.
Det er kun autoriserte personer som får tilgang til disse anonymiserte dataene.

Bruk av plugins som en del av sosiale medier
1) Facebook
Boschs nettsider bruker sosiale plugins ("plugins") fra det sosiale nettverket Facebook.com, som drives av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Disse plugins er merket med en Facebook logo eller suffikset "Facebook", "Like" eller "Share".
Hvis du besøker en side på vår hjemmeside som inneholder slike plugins vil de i første omgang bli deaktivert. De vil ikke aktiveres før du klikker på den tilhørende knappen. Ved å aktivere plugins etablere du deg tilkoblingen til Facebook og godkjenner overføring av data til Facebook. Hvis du er logget på Facebook, kan Facebook knytte besøket med din Facebook-konto. Hvis du aktiverer den tilsvarende tasten overføres informasjon direkte til Facebook etter din webleser og lagres der.
For informasjon om omfanget og hensikten med datainnsamling, Facebooks håndtering av informasjon og dine rettigheter, eller justeringer kan du gjøre konfigureringer for å beskytte dine opplysninger, se Facebooks retningslinjer for personvern.
Hvis du ikke vil at Facebook samler inn data om deg via vår nettside, må du logge ut av Facebook før du besøker nettstedet vårt.

2) Google
Boschs nettsteder bruker sosiale plugins ( " plugins " ) fra det sosiale nettverket plus.google.com, som drives av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ( "Google" ). Disse plugins er identifisert med Google logo eller suffikset " Google+ " eller " Google pluss ", eller " +1" .
Hvis du besøker en side på vår hjemmeside som inneholder slike plugins, er de i utgangspunktet deaktivert. Plugins er ikke aktivert før du klikker på knappen som er gitt. Ved å aktivere plugins, etableres forbindelsen til Google og du gir ditt samtykke til overføring av data til Google. Hvis du er logget inn på Google, kan Google knytte besøket med Google-konto. Hvis du trykker på den respektive knappen, vil den tilsvarende informasjonen som overføres direkte til Google i webleseren din lagres der.

For informasjon om omfanget og hensikten med datainnsamling, videre bearbeiding og bruk av data ved Google og dine rettigheter og innstillinger kan du konfigurere til å beskytte ditt privatliv. Dette kan du se i Google Data Protection Notice.
Hvis du ikke vil at Google skal samle inn data om deg via vår nettside, må du logge ut av Google før du besøker nettstedet vårt.

3) YouTube
Bosch nettsteder bruker YouTube video plattform drevet av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. YouTube er en plattform som spiller lyd-og videoklipp.
Når du åpner en av våre nettsider kobles du til YouTube for å spille av lyd-eller videofiler. Når forbindelsen til YouTube har blitt etablert, blir data overført til YouTube.
For informasjon om omfanget og hensikten med datainnsamling, YouTubes håndtering av informasjon og dine rettigheter, eller justeringer og se hva du kan gjøre for å beskytte informasjonen din, se YouTubes retningslinjer for personvern.

4) Twitter
Boschs nettsider bruker sosiale plugins ("plugins") av nettverket Twitter, som drives av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA and Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland ("Twitter"). Disse plugins er identifisert med Twitter logo eller suffikset "Tweet".
Hvis du besøker en side på vår hjemmeside som inneholder slike plugins vil de i første omgang bli deaktivert. De vil ikke aktiveres før du klikker på den tilhørende knappen. Ved å aktivere plugins gjenopprettes forbindelsen til Twitter og godkjenner overføring av informasjon på Twitter. Hvis du er logget inn på Twitter, kan Twitter knytte besøket med din Twitter-konto. Hvis du aktiverer den tilsvarende tasten overføres informasjonen direkte til Twitter med din webleser og lagres der.
For informasjon om omfanget og hensikten med datainnsamling, Twitters forvaltning av informasjon og dine rettigheter, eller justeringer og hva du kan gjøre for å beskytte informasjonen din, se Twitters retningslinjer for personvern.

Bruk av eksterne lenker
Boschs nettsider kan inneholde lenker til nettsteder som drives av tredjeparter og ikke tilhører oss. Etter at du har klikket på linken, har vi ikke lenger noen innflytelse over innsamling, oppbevaring eller behandling av personopplysninger som overføres av et klikk på linken (som IP-adressen eller URL-adressen til siden som inneholder link), da tredjeparts handlinger ligger utenfor vår kontroll. Av denne grunn kan vi ikke ta ansvar for håndtering av personlige data av tredjeparter.

Bruk og distribusjon av personopplysninger og angivelse av formål
Bosch eller en leverandør av Bosch bruker dine personlige data for teknisk drift av nettsteder, kundeadministrasjon, produktundersøkelser, spørsmål du stiller til Bosch eller i reklameøyemed og bare i den utstrekning det er nødvendig for dette formålet brukes personalopplysninger. Våre ansatte og tjenesteleverandører engasjert av Bosch, har plikt til å opprettholde konfidensialitet og skal oppfylle de lovmessige krav som gjelder. Dine opplysninger vil ikke bli overført til tredjepart utenfor Bosch-konsernet og / eller høyere uten ditt samtykke.

Sikkerhet
Bosch har sikkerhetsfunksjoner som kan beskytte dataene vi har fra manipulasjon, tap, ødeleggelse, uautorisert tilgang eller uautorisert distribusjon. Våre sikkerhetstiltak forbedres fortløpende i tråd med den teknologiske utviklingen.

Annonser
Når du oppgir personlig informasjon, bruker vi dem til å informere deg om våre produkter og tjenester, og eventuelt gjennomfører undersøkelser på dem, med mindre du har gitt ditt samtykke til oss ved hjelp av din personlige informasjon i reklameøyemed. Hvis du har godkjent slik bruk, men ikke lenger ønsker å motta markedsføringsmateriale fra Bosch, kan du tilbakekalle autorisasjonen når som helst. Deretter slettes informasjonen.

Tilbakekalling godkjenning
Du kan også trekke tilbake ditt samtykke til innsamling, forvaltning og bruk av din personlige informasjon til enhver tid. I dette tilfellet, slettes dine personlige data. Informasjon for fakturering og regnskap er ikke berørt.

Kontakt:
For å få mer informasjon eller for å sende inn forslag eller klager om håndtering av personopplysninger, vennligst kontakt vår avdeling for datasikkerhet.
Hvis uriktige opplysninger blir lagret, til tross for våre anstrengelser for å holde informasjonen korrekt og oppdatert, vil vi rette opp dette på forespørsel.

Ansvarlig for datasikkerhet
Angelika Andres
Data Protection & Information Security Officer
Robert Bosch GmbH
Auf der Breit 4
DE-76227 Karlsruhe

Angelika.Andres@de.bosch.com

 

Teknologi
For å sikre at våre nettsider vises riktig på datamaskinen, og at du kan bruke alle funksjoner, bør du merke deg følgende informasjon:

Nettleser
Vi anbefaler bruk av følgende nettleser-versjoner: Internet Explorer fra 8.x, Mozilla Firefox fra 10.x, Google Chrome fra 18.0.x og Safari fra 5.x. Når du bruker eldre versjoner av nettleserne (for eksempel Internet Explorer 6) kan det i noen tilfeller begrense funksjonen til våre tilbud.

Flash® Player
Noen Bosch-internettsider inneholder animasjoner som er laget ved hjelp av Flash®. For at animasjonen skal kunne vises, må du ha Flash® Player versjon 10, som du kan laste ned her: www.adobe.com

Adobe® Reader
Noen Bosch-internettsider inneholder PDF-dokumenter. For å kunne se disse dokumentene, må du ha Adobe® Reader, som du kan laste ned her: www.adobe.com

JavaScript
Noen funksjoner på Bosch-internettsidene krever en nettleser med Javascript aktivert. Derfor anbefaler vi deg å aktivisere JavaScript i din nettleser.

Informasjonskapsler
Noen funksjoner på Bosch-internettsidene krever at informasjonskapsler er tillatt. Derfor anbefaler vi deg å tillate informasjonskapsler i din nettleser. Ytterligere instruksjoner om bruk av informasjonskapsler finner du i avsnittet Merknad om databeskyttelse til Bosch-gruppen.

Hvis du ønsker å lære mer om informasjonskapsler, klikk på "Datasikkerhet" i bunnteksten. Lenken "Personlige opplysninger" vil gi deg mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker. Du kan også stille inn hvilke informasjonskapsler du bruker.

Kontak informasjon
Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen

Telefon: +47 64 87 89 00
E-post: firmapost2@no.bosch.com

Adm.direktør: Thore Pedersen

Registrert i
Foretaksregisteret i Brønnøysund

Organisasjons/MVA nummer
910 749 854