Vi oppfant ikke livet, men finner opp for livet

Det er ikke så rart om du kjenner igjen varemerket Bosch. Med ca. 360.000 ansatte er vi ett av verdens største teknologiselskaper. Totalt består konsernet av 440 datterselskap og lokale firmaer i rundt 60 land. Virksomheten er delt inn i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods & Energy og Building Technology. Boschs strategiske mål er å levere innovasjoner for en tilkoblet livsstil innenfor hvert forretningsområde, f.eks. verktøy, hvitevarer, varmeprodukter og avanserte løsninger under panseret på biler.  ”Invented for life” – Teknologi i menneskets tjeneste. Akkurat som våre varmepumper.

Teknologi for en bedre verden

Bosch har 55 800 medarbeidere innen forskning og utvikling på i overkant av 118 steder rundt om i verden. Den spesielle eierstrukturen sikrer finansiell handlefrihet i Bosch-konsernet, noe som gjør det mulig for selskapet å planlegge langsiktig og å gjøre tunge investeringer mot fremtiden. 92 prosent av aksjekapitalen i Robert Bosch GmbH eies av Robert Bosch Stiftung GmbH. Stiftelsen er en veldedig organisasjon.

Produsert i svenske Tranås

Bosch Termoteknik AB i svenske Tranås ble grunnlagt allerede i 1968 og har i dag 330 medarbeidere. Her er kompetanse- og utviklingssenter samt produksjonsenhet for varmepumper til hele verdensmarkedet innen Bosch-konsernet. Vi arbeider etter misjonen om at våre produkter vil forbedre livskvaliteten for mennesker over hele verden.

Kompromissløst fokus på moderne teknologi siden 1886

Robert Bosch grunnla selskapet allerede i 1886 med den hensikt på å finne opp teknologiske løsninger i menneskets tjeneste. For å opprettholde utviklingskapasiteten i selskapet, valgte han en stiftelse. Vi har dermed ingen eksterne aksjonærer som ønsker utbytte. Alle inntektene reinvesteres i selskapet for langsiktig utvikling. En sjelden god idé. I dag registrerer vi 3000 patenter i året og kan se tilbake på over 125 års kontinuerlig utvikling.