Bosch Compress 5000 AA

Start/stopp

Før du begynner vedlikeholdet skal du slå av strømmen til varmepumpen.

Rengjøring av luftfilter

Se hva du gjør for å rengjøre partikkelfilteret i din varmepumpe samt våre anbefalinger om når og hvor ofte dette bør gjøres.

Fjernkotrollens displaysymoboler

Her får du en gjennomgang av symbolenes betydning i fjernkontrollen til varmepumpen din.

Fjernkontrollen

Her får du en gjennomgang av funksjonene i fjernkontrollen til varmepumpen din.

Selvrengjøring

Varmepumpen din har en funksjon for selvrengjøring. Her ser du hvordan du bruker denne.

10-graders funksjon

Vamepumpen din har en funksjon for 10-graders drift (vedlikeholdsvarme). Her forklarer vi denne funksjonen.

Tilsyn/vedlikehold utedel

Utedelen til din varmepumpe utsettes for skitt og løv og kan innimellom trenge litt ekstra tilsyn.