Bosch Compress 6000/7000i AW/AWM

Start vedlikeholdet riktig

Utedelen av varmepumpen utsettes for skitt og løv og kan trenge litt ekstra ettersyn.

TIlbakestilling overopphetingsvern

Slik tilbakestilleer du varmepumpens overopphetingsvern hvis alarmen er blitt utløst.

Trykkontroll

Slilk utfører du en trykkontroll på din varmepumpe.

Driftssymboler

Lurer du på hva de ulike symbolene i varmepumpen betyr? Her får du en forklaring.

Rengjøring av partikkelfilter

Se hvordan du rengjør filteret/silen i din varmepumpe, samt våre anbefalinger for når og hvor ofte dette bør gjøres.

Innstillinger

Sette på ektra varmt vann? Eller endre romtemperaturen? Her får du vite hvordan.

Stell og rengjøring av utedel

Din varmepumpe trenger med jevne mellom rengjøring. Se filmen for å få vite hvordan du på best mulig måte holder varmepumpen frisk.