Bosch Compress 3000 AWS

Skru av strømmen og ta bort fronten

Før arbeide inne i pumpen startes må du slå av strømmen. Til og med fronten må tas vekk. Her ser du hvordan.

Trykkontroll

Slik utfører du en trykkontroll på din varmepumpe.

Rengjøring av partikkelfilter

Her ser du hvordan du rengjør partiklelfilteret i din varmepumpe, samt våre anbefalinger om når og hvor ofte dette bør gjøres.

Driftssymboler

Lurer du på hva alle symbolene i varmepumpen din betyr? Her får du en forklaring.

Tilbakestilling av overopphetingsvern

Slik tilbakestiller du varmepumpens overopphetingsvern om alarmen er løst ut.

Innstillinger

Sette på ekstra varmtvann? Eller endre romtemperaturen? Her får du vite hvordan.

Vedlikehold og rengjøring av utedel

Utedelen til din varmepumpe utsettes for skitt og løv og kan trenge litt ekstra tilsyn.