Enkel og effektiv ventilasjon

Ren og frisk luft er viktig for helsen. I tillegg til å levere ren luft må husets ventilasjonsløsning også kunne ventilere bort fuktighet og luftforurensning som oppstår i hjemmet. Med Bosch ventilasjonsløsning får du en sikker og energieffektiv ventilasjon som er montert direkte gjennom veggen, uten kanalsystem.

Ideell for nye og eksisterende bygninger

Vent 2000 D er ideell, ikke bare for nye bygninger, men også for modernisering av allerede eksisterende boliger. For å installere den i eksisterende bygg, holder det med et hull i yttervegg. Fordi luftkanaler ikke er nødvendige, er installasjonen veldig rimelig, enkel og plassbesparende.

Ventilasjon med varmegjenvinning

Bosch Vent 2000 D er en enkel og effektiv ventilasjonsløsning for alle typer boliger. Ventilasjonsenheter monteres i par og arbeider vekselsvis. En av ventilasjonsenhetene suger inn, rengjør og varmer opp frisk luft til huset. Den andre tar vare på varmen og blåser ut avtrekksluften. Deretter veksler ventilatorene retning og prosessen gjentas. Løsningen gir opp til 83 % varmegjenvinning. Antall ventilatorer avhenger av boligstørrelse og antall rom.

Å vurdere ved kjøp av ett ventilasjonsanlegg

En effektiv ventilasjonsløsning skal eliminere fukt som kan komme til å skade både huset og vår helse, samtidig som varmen i huset skal holdes på et jevnt nivå. Hvilken ventilasjonsløsning er huset bygget for? Mekanisk avtrekksluft? Naturlig? Hvor lenge er det siden du renset ventilasjonskanalene? Trenger du hjelp kan du alltid kontakte din nærmeste forhandler.