Vedlikehold for våre avtrekksluft-varmepumper

Rengjøring av luftfilter
Rengjøring av spillvannsoppsamler
Rengjøring av partikkelfilter
Kontrollere trykket
TIlbakestilling overopphetingsvern
Oversikt display
Driftssymboler
Innstillinger